Jewelry design 
( Basic Jewelry Design Course )


หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับขั้นต้น

ระยะเวลาเรียน 32 ชม.

เนื้อหาในการเรียน

-เรียนรู้ ความเข้าในในเรื่องของการออกแบบขั้นพื้นฐาน

-เรียนรู้ สัดส่วน รายละเอียดของเครื่องประดับแต่ละประเภท

-เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบในการออกแบบ

-ฝึกฝน การวาดรูป การเขียนแบบ พื้นฐาน

-ฝึกการสเก็ตซ์แบบเครื่องประดับและอัญมณีแบบต่างๆ แบบ freehand และใช้เครื่องมือในการเขียน แบบ template

-ฝึกการเขียนแบบเครื่องประดับในหลายมุมมองพร้อมกำหนดสัดส่วนเพื่อใช้ในการระบบอุตสาหกรรม

-ฝึกการลงสีโลหะเครื่องประดับและอัญมณีในรูปแบบต่างๆ

-ฝึกการเขียนแบบและลงสีเครื่องประดับในมุมมอง 3 มิติ ด้านหน้าและด้านข้างเพื่อนำเสนอผลงานประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับระดับพื้นฐาน
Certificate Jewelry Design Iค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออกแบบ เช่น ดินสอ , ไม้บรรทัด , เทมเพลต (พลอยวงกลม,วงรี) สี ,พู่กัน ,กระดาษ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jewelry design II
( Intermediate Jewelry Design Course )


หลักสูตรออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง


ระยะเวลาเรียน 32 ชม.

คุณสมบัติผู้เรียน

1.ผ่านการเรียน Jewelry Design I

2.ผ่านการสอบ Jewelry Design I Test.


เนื้อหาในการเรียน

-ฝึกฝนการวาดเส้น เพื่อสามารถวาดแบบเครื่องประดับซับซ้อนขึ้น


-เรียนรู้ฝึกฝนให้เข้าใจองค์ประกอบศิลปะ เพื่อให้สามารถสร้างและจัดวางเครื่องประดับได้หลากหลายแนวทาง สวยงาม สมบูรณ์

-เรียนรู้ให้เข้าใจรายละเอียดในการวาดแบบ เขียนแบบ เชิงลึก เพื่อความถูกต้องที่จะนำไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับจริง

-เรียนรู้เทคนิคทางช่างเครื่องประดับ เพื่อความเข้าใจ สามารถสื่อสารและควบคุมงานออกแบบเครื่องประดับในกระบวนการผลิตจริง

-เรียนรู้การสร้าง Model เครื่องประดับด้วยกระดาษหรือดินน้ำมัน เพื่อให้เข้าใจรูปร่างของเครื่องประดับ สามารถมองเห็นภาพรวมของเครื่องประดับที่กำลังออกแบบ อีกทั้งยังใช้แบบที่ได้เพื่อเสนอลูกค้า
และอธิบายให้กับช่างเพื่อผลิตงานให้ตรงกับความต้องการของนักออกแบบมากที่สุด


-เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอผลงานเครื่องประดับด้วยการใช้โปรแกรมในการตกแต่งภาพ เช่น Photoshop หรือ Coreldraw เป็นต้น

-เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Collection เครื่องประดับ เพื่อการนำเสนอให้กับลูกค้า

-เรียนรู้การวิเคราะห์ Trend ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ รวมถึงกระบวนการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องประดับจากหนังสือ รูปภาพ หรือ อินเตอร์เนตประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรนักออกแบบเครื่องประดับขั้นกลาง
Certificate Jewelry Design IIค่าใช้จ่ายในการอบรม

ท่านละ 18,000 บาท (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน และผลิตต้นแบบเครื่องประดับ)-------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946

Rhino 3d with RhinoGold for Jewelry Design

Overview


เนื้อหาครอบคลุมการสร้างรูปทรงด้วยโปรแกรม Rhino 3d ทั้งหมด โปรแกรม Rhino3d เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ ที่มีผู้ใช้งานอย่างกว้างขวาง ด้วยคำสั่งในการสร้างและแก้ไขรูปทรงที่มีมากมาย อีกทั้งแนวคิดของโปรแกรมแบบ Surface modeling ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแก้ไขรูปทรงได้หลากหลายวิธี อีกทั้งอ่อนช้อยและลื่นไหลตามสไตล์การสร้างรูปทรงแบบ Nurbs และแม่นยำตามรูปแบบของโปรแแกรมแบบ Cad (Computer Aided design ) ทำให้โปรแกรมเหมาะมากในการสร้างรูปทรงเครื่องประดับ รวมถึงเรียนรู้การใช้โปรแกรมเสริม เช่น RhinoGold ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้าง แหวน ,พลอย,กระเปาะพลอย,การฝังพลอย แบบต่างๆได้ดีและง่ายขึ้นหัวข้ออบรม 3D for Jewelry Design with RhinoGold


ครั้งที่ 1 (Introduction)

- เรียนรู้หน้าจอหลักของโปรแกรม  RhinoGold
- การตั้งค่าการใช้งานของหน้าจอหลักทั้งหมดที่ควรทราบ
- จัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือ Layer , การเก็บงานใน Projects , การเลือกวัตถุแบบต่างๆ
- เรียนรู้การใช้จุดอ้างอิง (Snaps)
- การใช้คำสั่งควบคุมวัตถุพื้นฐาน
-คำสั่งการสร้างเส้นพื้นฐาน
 

ครั้งที่ 2 (Creating and Basic Surface tool)
- เรียนรู้เครื่องมือสร้างเส้น ใน Curve Manu ที่นำมาใช้
- เรียนรู้คำสั่งในการ Modify curve
- รู้การสร้าง Surface จากเส้น 2 มิติ ขั้นต้นจากคำสั่ง Extrude

ครั้งที่ 3 (Creating with “ Surface tool ”)

- เรียนรู้การนำเส้นที่สร้างมาทำเป็น Surface จากเครื่องมือต่างๆ
- เรียนรู้คำสั่งในการ Modify surface แบบต่างๆ

ครั้งที่ 4 (3D Creating with “Curve from object  และ Solid Tool ”)

เรียนรู้คำสั่งเครื่องมือใน Solid
-เรียนรู้คำสั่งในการจัดการเส้นบนพื้นผิว
- เรียนรู้คำสั่งใน Transform ในการช่วยปรับเปลี่ยนวัตถุต่างๆ

ครั้งที่ 5 (3D Creating with “ Transform ")


- เรียนรู้คำสั่งใน Transform ในการช่วยปรับเปลี่ยนวัตถุต่างๆครั้งที่ 6 (คำสั่งของโปรแกรม RhinoGold)

การใช้คำสั่งพิเศษในการสร้างแหวน
- การใช้ Gems ในรูปแบบต่างๆที่เรียกมาใช้ได้อัตโนมัติ
- ใช้คำสั่งใน Setting เป็นการสร้างกระเปาะ , หนามเตย , ไข่ปลา แบบอัตโนมัติ
- ใช้คำสั่ง Cutters เป็นเครื่องมือสร้างตัวตัดอัตโนมัติ

 ครั้งที่ 7 แบบฝึกหัด1

-ทดลองสร้างงานจากแบบฝึกหัด

 ครั้งที่ 8แบบฝึกหัด2

-สร้างผลงานส่วนตัวด้วยโปรแกรม Rhinogold
ค่าอบรม 18,000


จำนวน ชม. 8 ครั้ง 32 ชม. (4 ชม.ต่อครั้ง)


ระดับของหลักสูตร ระดับพื้นฐาน ถึง ระดับใช้งานจริง+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Advance Course Jewelry Cad/Cam for Productionหลักสูตรออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรมOverview


  • ทำความเข้าใจในโปรแกรม Cad/Cam ขั้นสูงให้ละเอียดในแต่ละโปรแกรม


  • เรียนรู้ให้เข้าใจสัดส่วน แม่พิมพ์เครื่องประดับ ทั้งการฝัง การหดตัว ส่วนประกอบต่างๆของการทำเครื่องประดับทุกประเภท


  • ฝึกสร้างชิ้นงานแม่พิมพ์เครื่องประดับด้วยโปรแกรม Jewelry Cad/Cam เพื่อการผลิตชิ้นงานจริง


  • ทดลองผลิตแม่พิมพ์จริงจากเครื่อง CNC จำนวน 10 ชิ้นต่อคอร์ส


คุณสมบัติผู้เรียน1.ผ่านการเรียน Jewelry Cad/Cam Basic Course
2.ผ่านการสอบ Jewelry Cad/Cam Basic Test.


ค่าอบรม 18,
000 บาท (รวมค่าแม่พิมพ์เครื่องประดับของนักเรียนจากเครื่อง CNC & RP)

จำนวน ชม.


8  ครั้ง 33 ชม. ( 4ชม.ต่อครั้ง) 
ระดับของหลักสูตรระดับสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม (more information)ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946Official website Group10 School of Jewelry

www.Group10schoolofjewelry.com

ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946

คลาสออกแบบเครื่องประดับเดือนพฤศจิกายน 2559คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 32 ชม. 
คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ 11 ครั้ง / 3 ชม. 18000 บาท 
เริ่มคลาสวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม. -23 พฤศจิกายน 2559 / 10.00-13.00 น.
มีนักเรียนสมัครแล้ว 1 รับเพิ่มได้อีก 2 ที่นั่ง
*พร้อม Livecourse VDO ทบทวนด้วยตัวเอง

-คลาส Advance Cad\Cam 32 ชม. เรียนสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 
*เฉพาะนักเรียนที่ผ่านคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold*
คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ 11 ครั้ง / 3 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม. -23 พฤศจิกายน 2559 / 14.00-17.00 น
(พร้อมชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องสร้่างต้นแบบ RP จำนวน 5-10 ชิ้น)

-----------------------------------------------------------------
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์

- คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น 32 ชม. 
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์ 8 ครั้ง / 4 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน-27พฤศจิกายน 2559 / 09.00-13.00 น.
* รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออกแบบ
- คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 32 ชม. 
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์ 8 ครั้ง / 4 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน-27พฤศจิกายน 2559 / 14.00-18.00 น
*พร้อม Livecourse VDO ทบทวนด้วยตัวเองติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946
email. info@schoolofjewelry.com


Live Class Video for RhinoGold 
ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946RhinoGold Trainer Certificate 

for

Group 10  School of Jewelry

ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946
ผลงาน คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold

RhinoGold class / June 2014นักเรียนคลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เสาร์-อาทิตย์ น้องกิ๊ก, น้องหวาน ,น้องเจน ผลงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ น้องเจน
 ผลงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ น้องกิ๊ก
 ผลงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ น้องหวาน


ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946