ผลงาน นักเรียน คลาส Rhino-Matrix เดือนกุมภาพันธ์


คุณแจ็ค นักเรียนคลาส Rhino3D เดือนกุมภาพันธ์

ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D4A
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848 ,02 234-3700-9 #435
มือถือ : 0897997946