ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น เดือนเมษายน


ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้นน้องแป้งกับผลงานโปรเจ็ค " ว่าว "
น้องม่อนกับผลงานโปรเจ็ค " หนามกุหลาบ "
คุณแหม่มกับผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก "
ผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก 1"


ผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก 2"


ผลงานโปรเจ็ค " หนามกุหลาบ 1"


ผลงานโปรเจ็ค " หนามกุหลาบ 2"


ผลงานโปรเจ็ค " หนามกุหลาบ commercial set"


ผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก 1"


ผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก 2"


ผลงานโปรเจ็ค " ความงามของนางเงือก commercial set "ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946