ตารางเวลาคลาสออกแบบเครื่องประดับวันธรรมดา 2553


ตารางเวลาคลาสออกแบบเครื่องประดับวันธรรมดา Group10 School of Jewelry ประจำปี 2553

เดือนกุมภาพันธ์
-คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น (Jewelry rendering&Basic Design) 36 ชม.
เริ่ม 28 ม.ค.-20 ก.พ. เวลา 10.00-13.00 น.
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold 36 ชม.
เริ่ม 28 ม.ค.-20 ก.พ. เวลา 14.00-17.00 น.

เดือนมีนาคม
-คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น (Jewelry rendering&Basic Design) 36 ชม.
เริ่ม 4 มี.ค.-20 มี.ค. เวลา 10.00-13.00 น.
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold 36 ชม.
เริ่ม 4 มี.ค.-20 มี.ค เวลา 14.00-17.00 น.

เดือนเมษายน
-คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น (Jewelry rendering&Basic Design) 36 ชม.
เริ่ม 1 เม.ย.-10 เม.ย./22 เม.ย.-1 พ.ค. เวลา 10.00-13.00 น.
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold 36 ชม.
เริ่ม 1 เม.ย.-10 เม.ย./22 เม.ย.-1 พ.ค. เวลา 14.00-17.00 น.

เดือนพฤษภาคม
-คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น (Jewelry rendering&Basic Design) 36 ชม.
เริ่ม 6 พ.ค.-29 พ.ค. เวลา 10.00-13.00 น.
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold 36 ชม.
เริ่ม 6 พ.ค.-29 พ.ค.. เวลา 14.00-17.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและจองเวลาเรียนได้ที่ 0897997946,026357848 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.schoolofjewelry.comติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946