ผลงานการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น from Idea to reality

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น from Idea to realityผลงานการออกแบบเครื่องประดับคุณสุกิจกับ
แนวคิด Good Luck My way:The Chinese Coins

concept


design thinking process

design thinking process2


research


research2Idea sketch


Idea sketch
Idea sketch


Idea sketchIdea sketch

ผลงานการออกแบบคุณณัชยา กับแนวคิด San Francisco : Vivid Cityconceptdesign Thinking process1
design Thinking process2research

research2


research3


research4


Idea sketch1


Idea sketch2


ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946