คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เดือนสิงหาคม


คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เดือนสิงหาคมนักเรียนคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เดือนสิงหาคม คุณสินธุนนท์ และคุณจิตโสภาผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) 


ผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) 


ผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) 


ผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) 


ผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) 


ผลงานโปรเจ็คส์ คุณจิตโสภา (อง) ผลงานโปรเจ็คส์ คุณสินธุนนท์ (เท็น)ผลงานโปรเจ็คส์ คุณสินธุนนท์ (เท็น)
ผลงานโปรเจ็คส์ คุณสินธุนนท์ (เท็น)


ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946