คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556

คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556
ผลงาน คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556
น้องซวงกับผลงานโปรเจ็คส์ บอลกับผลงานโปรเจ็คส์ ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946