คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556





คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556




ผลงาน คลาสออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เดือนกันยายน 2556




น้องซวงกับผลงานโปรเจ็คส์ 











บอลกับผลงานโปรเจ็คส์ 











ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946