เปิด คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น Basic Jewelry Design เดือนมิถุนายน 2557


เปิด คลาสออกแบบเครื่องประดับเดือนมิถุนายน 2557
วันเสาร์-อาทิตย์

-คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น Basic Jewelry Design
เวลา 14.00-17.00น. วันเสาร์-อาทิตย์

เริ่มคลาสวันเสาร์ที่ 21มิถุนายน มีนักเรียนสมัครแล้ว 1 ที่นั่ง
รับเพิ่มได้อีก 2 ที่นั่ง

สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่ 0897997946
www.schoolofjewelry.comติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946