คลาสออกแบบเครื่องประดับเดือนพฤศจิกายน 2559คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ
-คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 32 ชม. 
คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ 11 ครั้ง / 3 ชม. 18000 บาท 
เริ่มคลาสวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม. -23 พฤศจิกายน 2559 / 10.00-13.00 น.
มีนักเรียนสมัครแล้ว 1 รับเพิ่มได้อีก 2 ที่นั่ง
*พร้อม Livecourse VDO ทบทวนด้วยตัวเอง

-คลาส Advance Cad\Cam 32 ชม. เรียนสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 
*เฉพาะนักเรียนที่ผ่านคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold*
คลาสวันธรรมดา จันทร์-อังคาร-พุธ 11 ครั้ง / 3 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันจันทร์ที่ 31ตุลาคม. -23 พฤศจิกายน 2559 / 14.00-17.00 น
(พร้อมชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องสร้่างต้นแบบ RP จำนวน 5-10 ชิ้น)

-----------------------------------------------------------------
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์

- คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น 32 ชม. 
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์ 8 ครั้ง / 4 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน-27พฤศจิกายน 2559 / 09.00-13.00 น.
* รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออกแบบ
- คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม RhinoGold 32 ชม. 
คลาสวันเสาร์-อาทิตย์ 8 ครั้ง / 4 ชม. 18000 บาท
เริ่มคลาสวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน-27พฤศจิกายน 2559 / 14.00-18.00 น
*พร้อม Livecourse VDO ทบทวนด้วยตัวเองติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946
email. info@schoolofjewelry.com