ผลงานนักเรียน Rhino3d for Jewelry เดือนมิถุนายน


คลาส Rhino3d for jewelry เดือนมิถุนายน

น้องก้อยกับผลงาน
คุณแอร์กับผลงาน
น้องบีกับผลงาน
ติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946