หนังสือ Rhino3d for Jewelry

             


Rhino3d for Jewelry  Book

          จาก Brazil และ อิตาลี  นักเรียนเก่า Group10 ขอดูหนังสือที่ชั้นหนังสือในโรงเรียนได้ครับติดต่อขอรายละเอียดที่

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP 10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946