ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold เดือนกันยายน 2013นักเรียนคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เดือนกันยายน 2013 
น้องหยก,น้องเฟิร์น,ดุสิต


ผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิต


ผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิต


ผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิต
ผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิต


ผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิตผลงานโปรเจ็คส์ของดุสิต

------------------------------------ผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์น


ผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์นผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์นผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์นผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์น


ผลงานโปรเจ็คส์ของน้องเฟิร์น

----------------------------------------


ผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยกผลงานโปรเจ็คส์ของน้องหยก

--------------------------------------------


ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946