คลาส Advance Jewelry Cad/Cam -September 2013คลาส Advance Jewelry Cad/Cam -September 2013


ต่อพงษ์กับผลงาน 


โชคชัย กับผลงาน


ผลงานโปรเจ็คส์โชคชัย


ผลงานโปรเจ็คส์โชคชัย


ผลงานโปรเจ็คส์ต่อพงษ์


ชิ้นงานต้นแบบ โชคชัย


ชิ้นงานต้นแบบ โชคชัย


ชิ้นงานต้นแบบ ต่อพงษ์


ชิ้นงานต้นแบบ ต่อพงษ์

--------------------------------------------


ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946