ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold -march 2014

ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold -march 2014นักเรียนคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 

น้องอีฟ กับ น้องจอยน้องอีฟ กับผลงาน

-------------น้องจอยกับผลงาน

ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946