ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold -march 2014

ผลงานคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ RhinoGold -march 2014



นักเรียนคลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ 

น้องอีฟ กับ น้องจอย



น้องอีฟ กับผลงาน









-------------



น้องจอยกับผลงาน













ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946