ผลงานโปรเจ็คส์ คลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น วันเสาร์-อาทิตย์ เดือนตุลาคม


นักเรียนคลาสออกแบบเครื่องประดับเบื้องต้น วันเสาร์-อาทิตย์ เดือนตุลาคม คุณตั้ม/ณัฐภัทร กับ น้องแคว/สิรภัทรคุณตั้ม กับผลงานออกแบบ " Aurora " 


น้องแคว กับผลงานออกแบบ " Santorini


ผลงานออกแบบ " Santorini 


ผลงานออกแบบ " Aurora


ผลงานออกแบบ " Santorini " 


source inspriration " Santorini"source inspriration " Santorini"Mind map " Santorini" concept " Santorini"Idea Sketch " Santorini"
ผลงานออกแบบ " Aurora "source inspriration " Aurora"source inspriration " Aurora"Concept+ Mind map " Aurora"


-------------------------------------------------------------------------ติดต่อขอรายละเอียดที่ :

โรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับ GROUP10
Room no. 2D11
119 อาคาร บี ไอ เอส ( อาคาร วอร์เนอร์) ถ.มเหสักข์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร : 02-635-7848
มือถือ : 0897997946